Författare: 
Erik Långström, Bengt Wadensjö, Markus Hagberg

Husabypaketet

375 kr

Beskrivning

Kyrkans takmålningar, ekon från kristnandet och Trosbekännelsen med bilder
från kyrkorna på Kinnekulle.

Biblia Pauperum Erik Långström (2016).
Ekon från Husaby Bengt Wadensjö. (2022).
Bilder av tron Markus Hagberg (2019).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram