Kontakt

STYRELSE vald vid årsmöte den 27 maj 2023

ORDFÖRANDE Johnny Hagberg, Tullportagatan 6B, 532 30 SKARA.
070-550 00 98 jonnyhagberg52@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE Lena Maria Olsson Floberg, Fristad. 070-650 56 21 lena.floberg@svenskakyrkan.se

SEKRETERARE Robin Gullbrandsson, Trävattna Salstorp, 521 56 Floby,
robin.gullbrandsson@vgmuseum.se

KASSAFÖRVALTARE Gunnar Wilsson, Erik Järnåkers gata 8, 532 37 SKARA, info@wbbab.se

LEDAMÖTER
Markus Hagberg, Skara, markus.hagberg@gmail.com
Helena Långström Schön, vice sekreterare, Skara, helena.erika.schon@gmail.com
Karin Nelson, Karin.nelson@hsm.gu.se
Fredrik Hägglund, fredrik.hagglund@svenskakyrkan.se
Åke Larsson, ake.larsson47@outlook.com

HEDERSLEDAMÖTER
Professor Bertil Nilsson, Lund
Docent Christer Pahlmblad, Lund
Docent Sven-Erik Pernler, Romakloster
DMin Karl-Erik Tysk, Kungsgården
Professor Per-Axel Wiktorsson, Uppsala
1:e antikvarie Maria Vretemark, Skara
Professor Bo Theutenberg, Djursholm

REVISORER
Lilli-Ann Grindsiö, Mats Edström

REVISORSERSÄTTARE
Eva Hermansson, Skara
Gert Alnegren, Alingsås

VALBEREDNING
Jan Kesker, Afzeliivägen 36, 441 46 ALINGSÅS. 073-801 22 66 /sammankallande/
Robert Lorentzon, Skara
Anita Hammar, Skara
Samt en styrelserepresentant.

MEDLEMSREGISTRATOR
Ulla Falk, Skara, munkgarden@telia.com

 

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram