Skriftserie

Förteckning över publikationer i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie

1. Västgötapräster. Minnesteckningar. Bertil Edvardsson.1995.ISBN 91-85200-40-9 SLUTSÅLD
2. Skara stift genom 1000 år. 2000.ISBN 91-630-9446-0
3. Flämslätt genom ett halvt sekel 1939–89 .Lennart Franck. 2000. ISBN 91-85200-55-7 
4. Törnekronans samfund 1951–2001.Red. Johnny Hagberg. 2000.ISBN 91-631-0462-8
5. Gunnar Wennerberg.Red. Bengt Wahlström & Johnny Hagberg. 2001. ISBN 91-631 1278-7 SLUTSÅLD
6. Kristusgraven på Kinnekulle. Carl-Henrik Martling. 2002.ISBN 91-974235-0-5 SLUTSÅLD
7. Som grenen vissnar. HB Hammar. 2002.ISBN 91-974235-1-3 SLUTSÅLD
8. Organister och orglar i Skara stift t o m 1857. Per-Ola (Pelle) Räf. 2002. ISBN 91-974235-2-1 SLUTSÅLD
9. Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift. Roland Rahn.2002. ISBN 91-974235-3-X 
10. Biskopsporträtt i Skara stift. Bengt O.T. Sjögren & Nils Hjertén. 2003. ISBN 91-974235-4-8
11. Heliga Birgitta och Västergötland. Red. Johnny Hagberg. 2003.ISBN 91-974235-5-6 SLUTSÅLD
12. Från den Heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem  och Västra Tunhem. Bo J. Theutenberg. 2003. ISBN 91-974235-7-2 SLUTSÅLD
13. Bland baroner och bolsjeviker. Gunnar Schantz berättar minnen från sitt liv som agronom och präst i Baltikum. 2003. ISBN 91-974235-8-0 SLUTSÅLD
14. Doktor Johannes Copp von Raumenthal – Ett livsöde i reformationens spår. Bo J. Theutenberg. 2003.ISBN 91-974235-9-9 SLUTSÅLD
15. Biskopen och Törntaggen. Red. Johnny Hagberg. 2004. ISBN 91-975004-0-2 
16. Skymningsland. Karl-Erik Tysk. 2004. ISBN 91-975004-1-0 SLUTSÅLD
17. Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift. Staffan Kinman. 2005. ISBN 91-975004-2-9
18. Järpås. Ett pastorat och dess präster under 600 år. Markus Hagberg. 2004. ISBN 91-975004-3-7 SLUTSÅLD
19. Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka. Hans Soop. 2005. ISBN 91-975004-5-3 SLUTSÅLD
20. Ora et Labora. Varnhems klosterkyrka under nio sekler. Red. Johnny Hagberg. 2005. ISBN 91-975004-4-5
21. Hielp Maria. En bok om biskop Brynolf Gerlaksson. Red. Johnny Hagberg. 2005. ISBN 91-975004-6-1
22. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2002–2004. Red. Bengt O.T. Sjögren. 2005. ISBN 91-975004-7-X
23. Återblickar från predikstol och akterdäck. Bengt Schantz. 2005. ISBN 91-975004-8-8 SLUTSÅLD
24. Skrivare i det medeltida Skara stift. Per-Axel Wiktorsson. 2006. ISBN 91-975004-9-6 
25. Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift. Red. Johnny Hagberg. 2006. ISBN 91-975873-0-3
26. Folkungar och Korsriddare. Bo J. Theutenberg. 2006.ISBN 91-975873-1-1 SLUTSÅLD
27. Skaramissalet. Red. Christer Pahlmblad. 2006. ISBN 91-975873-2-X
28. Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von Corswant-Naumburg. 2006. ISBN 91-975873-6-2
29. Skövde soldathem 1917–2007. Bengt Larsson. 2007. ISBN 978-91-976688-0-4 SLUTSÅLD
30. Gryningsljus. Karl-Erik Tysk. 2007. ISBN 978-91-976688-1-1 SLUTSÅLD
31. S:ta Elin av Skövde.Sven-Erik Pernler. 2007 ISBN 978-91-976688-3-5 SLUTSÅLD
32. Livets slut och sista vilan. Margaretha Swedberg & Anita Carlsson. 2007. ISBN 978-91-976688-4-2 SLUTSÅLD
33. Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift. Red. Johnny Hagberg. 2007. ISBN 978-91-976688-5-9 SLUTSÅLD
34. Ett fönster mot den himmelska kyrkan. En vänskrift till Alf Härdelin. Red. Johnny Hagberg. 2007. ISBN 978-91-976688-7-3
35. Jesper Swedberg – en antologi. Red. Johnny Hagberg. 2008. ISBN 978-91-976688-6-6
36. Horae de Domina. Vår Frus Tider. Red. Johnny Hagberg. 2008. ISBN 978-91-976688-8-0
37. ”Tills du återupprättar helgedomarna.” Kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960. Robin Gulbrandsson. 2008. ISBN 978-91-976688-9-7
38. Kyrkliga förhållanden bland Svenskarne i Reval. Faksimiltryck. 2008. ISBN 978-91-977365-0-3
39. Ön. Adelaide Schantz. Faksimiltryck med kommentar. 2008. ISBN 978-91-977365-1-0 SLUTSÅLD
40. Mellan liljan och sjöbladet I:I. Bo Theutenberg. 2008. ISBN 978-91-977365-2-7 SLUTSÅLD
41. Tusenårigt arv. Robin Gulbrandsson. 2008. ISBN 978-91-977365-3-4 SLUTSÅLD
42. Den långa vägen.Yngve Levenskog. 2009. ISBN 978-91-977365-4-1
43. Ekon i Husaby. Bengt Wadensjö.2009. ISBN 978-91-977365-5-8 SLUTSÅLD
44. Gudhems kloster. Red. Markus Hagberg. 2009. ISBN 978-91-977365-6-5 SLUTSÅLD
45. Jean Gersons Ars moriendi. Om konsten att dö. Red. Markus Hagberg. 2009. ISBN 978-91-977365-7-2
46. Jesper Swedbergs Swensk Ordabok. Lars Holm. 2009. ISBN 978-91-977365-8-9
47. Biskop Magnus Haraldsson och hans samtid. Red. Johnny Hagberg. 2009. ISBN 978-91- 977365-9-6
48. Kungsljus. Karl-Erik Tysk. 2009. ISBN 978-91-977366-0-2
49. Mellan liljan och sjöbladet I:II. Bo Theutenberg. 2009. ISBN 978-91-977366-1-9 SLUTSÅLD
50. Gör Kristus känd. Samlade herdabrev av Lars-Göran Lönnermark. 2009. ISBN 978-91-977366-2-6 SLUTSÅLD
51. Föregångare. Minnesteckningar för Skara stift 2005–2008. Red Bengt O. T. Sjögren 2009. ISBN 978-91-977366-3-3
52. Från Wittenberg till Rom. En biografi över Kåre Skredsvik. Thomas Skredsvik. 2009. ISBN 978-91-977366-4-0 SLUTSÅLD
53. Supplement till Huvudbaner och anvapen inom Skara stift. Inga von Corwant-Naumburg. 2010. ISBN 978-91-977366-5-7 (se nr 28)
54. Een kort underwijsning. Biskop Erik Falcks dogmatik. Red. Markus Hagberg. 2010. ISBN 978-91-977366-6-4
55. Hemma i främmande hamn. En sjömanspräst berättar. Bengt Schantz. 2010. ISBN 978-91-977366-7-1 SLUTSÅLD
56. Matthias Hafenreffer Compendium doctrinae coelestis. Utgivet med översättning, inledning och kommentarer. Bengt Hägglund & Cajsa Sjöberg. 2010. ISBN 978-91-977366-8-8
57. Mission i förändring. Perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2009. Märta Bodin. 2010. ISBN 978-91-977366-9-5
58. Varnhem före Birger jarl. Om klostrets rottrådar i tiden. Red. Markus Hagberg. 2011. ISBN 978-91-86681-00-5 SLUTSÅLD
59. Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket Red. Johnny Hagberg. 2011. ISBN 978-91-86681-02-9
60. Äldre Västgötalagen och dess bilagor. Per-Axel Wiktorsson. 2011. ISBN 978-91-86681-01-2
61. ”Led milda ljus”. Erland Olsson berättar om sitt liv. 2011. ISBN 978-91-97959-1-1 SLUTSÅLD
62. Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift. Ann-Marie Nilsson. 2011. ISBN 978-91-86681-05-0
63. Hospitaler i Skara stift. Torgil Hallböök. 2011. ISBN 978-91-86681-03-6
64. Breviarium Scarense 1498. I. Faksimil. 2011. ISBN 978-91-86681-06-7
65. Märkligt kyrksilver i Skara stift. Roland Rahn. 2011. ISBN 978-91-86681-07-4
66. Västgötadelen av Monumenta Sveo-Gothorum av Johan Peringskiöld. Utg. av Benny Jacobsson. 2012. ISBN 978-91-86681-08-1
67. Kyrkor i Skara stift. Red: Johnny Hagberg. Text: Robin Gullbrandssson. Foto: Sture Björnson. 2012. ISBN 798-91-86681-09-8 SLUTSÅLD
68. Enchiridion. Det är den lilla och rena katekesen jämte sannfärdig ögonskenlig, förmerad och välbegrundad försvarsskrift av Sigismund Ernhoffer. Översättning: Per-Axel Wiktorsson. Inledning: Magnus Nyman. Red. Markus Hagberg. 2012. ISBN 978-91-86681-10-4
69. Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg. Red. Markus Hagberg, Lena Maria Olsson, Sven-Erik Pernler. 2012. ISBN 978-91-86681-11-1
70. Biskop Osmund – missionär i Sverige under slutet av vikingatiden. Janet Fairweather. 2013. ISBN 978-91-86681-12-8
71. Bishop Osmund: a Christian Missionary to Late Viking Age Sweden. English version. Janet Fairwether. 2014. ISBN 978-91-86681-13-5
72. Sveno Jacobi - boksamlaren, biskopen, teologen. En bok- och kyrkohistorisk studie. (Mit deutscher Zusammenfassung). Otfried Czaika. 2013. ISBN 978-91-86681-14-2
73. Mariaväxter i folktron.Ritwa Herjulfsdotter. 2013. ISBN 978-91-86681-15-9 SLUTSÅLD
74. Förvaltare av Guds brokiga nåd. Minnesteckningar över präster i Skara stift
2009–2013 .Karl-Erik Tysk. 2013.ISBN 978-91-86681-17-3
75. Som spindeln i nätet. Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten. Centrum i sin egen släktkrets. Agneta Conradi Mattsson. 2014. ISBN 978-91-86681-19-7
76. Haquin Spegel - en antologi. Red. Johnny Hagberg 2014. ISBN 978-91-86681-20-3
77. Skara stift 1000 år. Red. Johnny Hagberg. 2014. ISBN 878-91-86681-22-7
78. Gunno Brynolphi Blutherus J E H O V A J U V A N T E C O N C I O S Y N O D A L I S. Red. Johnny Hagberg. 2014. ISBN 978-91-86681-21-0
79. Vägen mot bekännelsen. Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv ca 1540–1595. Red. Martin Berntson. 2014. ISBN 978-91-86681-23-4
80. Den heliga pilgrimsfärden. Översättning: Johnny Strand. Inledning: Magnus Nyman. 2014. ISBN 978-91-86681-24-1
81. Vad Skaradomprosten fick höra. Berättelsen om Ingrid av Skänninge. HB Hammar. 2015. ISBN 978-91-86681-25-8
82. Skrivare i det medeltida Sverige. Per-Axel Wiktorsson. 2015. ISBN 978-91-86681-26-5
83. Register till Breviarium Scarense 1498. Christer Pahlmblad. 2015. ISBN 978-91-86681-27-2
84. Kyrkans föremål. Beskrivande lexikon. Red. Charlotta Hanner Nordstrand. 2015. ISBN 978-91-86681-28-9 SLUTSÅLD
85. Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor. Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6
86. ”…dessa synnerligen otacksamma främlingar…” Romernas kultur och historia i två svenska 1700-talsavhandlingar. Red. Johnny Hagberg. 2016. ISBN 978-91-86681-30-2
87.Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentarer. Otfried Czaika 2016. ISBN 978-91-86681-31-9
88. Biblia Pauperum – målningarna i Husaby kyrka. Erik Långström. 2016. ISBN 978-91-86681-32-6
89. Katolikernas lilla katekes Petrus Canisius (1579/80) Red. Johnny Hagberg. 2017. ISBN 978-91-86681-33-3
90. Mellan Liljan och sjöbladet 2:1 Om goter, geater, hunner och Göta rike. Bo J Theutenberg. 2017. ISBN 978-91-86681-34-0
91. Utfärdspredikan över Fru Margaretha Lilia. Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657). 2018. ISBN 978-91-86681-35-7
92. Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona. Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017. Karl-Erik Tysk. 2017. ISBN 978-91-86681-36-4.
93. Klangrum. Orglar i Skara stift. Med CD. Red. Robin Gullbrandsson. 2017.
ISBN-978-91-86681-37-1.
94. Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid. Bertil Murray och Margareta Murray-Nyman. 2018. ISBN 978-91-86681-38-8
95. Andreas Johannis Prytz. En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644. Red. Johnny Hagberg. 2019. ISBN 978-91-86681-39-5
96. ”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…” Fingerringar ur Röhsska museets samling. Ritwa Herjulfsdotter. 2019. ISBN 978-91-86681-40-1
97. Bilder av tron. Trosbekännelserna kommenterade och speglade i kyrkorna på Kinnekulle. Markus Hagberg. 2019. ISBN 978-91-86681-41-8
98. Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna tillägg. Otfried Czaika. 2019. ISBN 978-91-86681-42-5
99. Magnus Erikssons Stadslag enligt Mariestadshandskriften (KB, B 129) med inledning av Per-Axel Wiktorsson och transkribering av Anita Eldblad. Per-Axel Wiktorsson. 2019. ISBN 978-91-86681-43-2
100. Fornsvenska legendariet. Per-Axel Wiktorsson. 2020. ISBN 978-91-86681-44-9
101. Söderling- en västsvensk orgelbyggarfamilj. Jan H Börjesson. 2019. ISBN 978-91-86681-46-3
102. Matrikel för Skara Trivial Schola [1749-1809] uprättad Til följe af Ven. Consistorii Resolution d. 18 Oct. 1749. Pelle Rääf. 2020. ISBN 978-91-86681-47-0
103. Fredrik Kjellander - en omtalad präst i Skara stift. Bengt Stolt. 2020. ISBN 978-91-86681-48-7
104. Riksmarsken Kagg - hans anor, levnad och död. 2020. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie: ISBN 978-91-86681-49-4. Strängnäs stiftshistoriska sällskaps skrifter: ISBN 978-91-519-3030-5
105. Birger Forell – Leben und Wirken in Den Jahren 1933–1958. Johan Sundeen. 2020. ISBN 978-91-86681-50-0
106. Skara stift under 100 år 1917-2017. Red: Sten-Åke Engdahl. 2021. ISBN 978-91-86681-51-7
107. Kadunud Ruhnu. Adelaide Schantz. 2021 Estnisk utgåva. ISBN 978-91-86681-52-4
108. Sacred Emblems in Western Sweden. Simon McKeown. 2021. ISBN 978-9186681-53-1
109. Guds sånglärka - Fakta och fria tankar kring den västgötske sångarprästen Paul Nilsson, 1866-1951. Ingemar Magnusson. 2021. ISBN 978-91-86681-54-8
110. Medeltidens glömda rum - nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor. Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren, Anton Hansson. 2021. ISBN är 978-91-86681-55-5
111. En annan uppfattning. En hyllningsskrift till Per-Axel Wiktorsson på 85-årsdagen den 16 mars 2022. ISBN: 978-91-86681-56-2
112. Äldre Västgötalagen och dess bilagor i Cod. Holm B59. Andra utvidgade och reviderade upplagan. Per-Axel Wiktorsson. 2022. ISBN 978-91-86681-57-9
113. Privat konstmarknad 1650-1750. Konstsamlingar hos Göteborgsbor och Göteborgskonstnärer. Björn Fredlund och Christina Dalhede, 2022. ISBN 971-91-86681-58-6
114. Ekon i Husaby. Andra omarbetade upplagan. Bengt Wadensjö. 2022.  ISBN: 978-91-86681-59-3
115. Forna kyrkor i Skara pastorat. Roland Rahn (2013). 2022. ISBN: 978-91-86681-60-9
116. Studenter från svensk medeltid. Per-Axel Wiktorsson. 2023. ISBN 978-91-86681-61-6
117. Gravar i Varnhems klosterkyrka. Erling Öhrnell. 2022. ISBN: 978-91-86681-62-3
118. Grenarna är många. Minnesteckningar för Skara stift 2018-2022 med kompletteringar för 2016 och 2017. Red. Sten-Åke Engdahl (2023). ISBN 978-91-86681-63-0

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram