Författare: 
Erik Långström

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

120 kr

Erik Långström (2016).
ISBN 978-91-86681-32-6.

Här visar prosten Erik Långström, tidigare kyrkoherde i Husaby, vad bilderna har att berätta för oss idag. Genom hans betraktelser kommer vi människorna nära, de som burit det kristna budskapet genom alla tider.

Boken innehåller också ett avsnitt om kyrkomåleri i Skara stift, av konstvetaren Charlotta Hanner Nordstrand.

Beskrivning

Nr 88. ISBN 978-91-86681-32-6. Erik Långström (2016).
Konsten i kyrkorna har inte tillkommit av en tillfällighet, inte heller är den skapad för att hylla konstnären eller mecenaten. Den vill berätta en berättelse och ära skaparens Skapare - soli Dei gloria.

I Husaby kyrka finns bildkonst från flera århundraden på pelare, i valv och tak. Det skiljer ett halvt millenium i tillkomsten mellan de äldsta och de yngsta målningarna, men de har samma mening och mål.

Profeterna - som talar om livets prövningar och
glädjeämnen Jesu liv - de viktigaste händelserna avbildas
Apostlarna - som visar att den världsvida kyrkan är uppbyggd på apostlarnas grundvalar
Evangelisterna - fyra vittnesbilder om Jesu liv
Kyrkofäderna - med budskap från kyrkans första tid
I det sista kapitlet får vi känna igen oss i vår egen livsvandring - i Korsbäraren som strävar mot målet, det himmelska Jerusalem.

Här visar prosten Erik Långström vad bilderna i Husaby har att berätta för oss idag. Genom hans betraktelser kommer vi människorna nära, de som burit det kristna budskapet genom alla tider. Och Jesu liv och gärning framstår i sin fulla glans, han som är början och slutet, A och O.

Boken innehåller också ett avsnitt om kyrkomåleri i Skara stift, av konstvetaren Charlotta Hanner Nordstrand.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram