Författare: 
Redaktör: Christer Pahlmblad

Skaramissalet

299 kr

Studier, edition översättning och faksimil av handskriften från 1100-talet på Skara Stifts- och landsbibliotek.

Artiklarna är upplagda så att både allmänt intresserade läsare och insatta specialister skall följa resonemangen. Handskriften finns dessutom reproducerad i sin helhet i faksimildelen, vilket ger ett unikt tillfälle för var och en att på nära håll ta del av Skaramissalets visuella uttryckskraft.

Beskrivning

Nr 27. Redaktör: Christer Pahlmblad (2006). ISBN 91-975873-2-X

Studier, edition översättning och faksimil av handskriften i Skara Stifts- och landsbibliotek.

Skaramissalet kallas en handskrift från 1100-talet som har befunnit sig i Skara stift sedan medeltiden. Idag återstår bara c:a en åttondel av det ursprungliga omfånget men tillräckligt mycket har bevarats för att väcka en rad olika frågor om ursprung, ålder och användning.

För första gången har en grupp forskare i olika ämnen samlats och närstuderat handskriften för att belysa Skaramissalet ur en rad olika aspekter. Såväl textens liturgiska innehåll och historiska kontext som dess musikaliska praxis har analyserats, bilderna och dekorationerna har beskrivits och tolkats och hela texten har ederats och översatts. Artiklarna är upplagda så att både allmänt intresserade läsare och insatta specialister skall följa resonemangen. Handskriften finns dessutom reproducerad i sin helhet i faksimildelen, vilket ger ett unikt tillfälle för var och en att på nära håll ta del av Skaramissalets visuella uttryckskraft.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram