Författare: 
Red. Johnny Hagberg

Vår Frus Tider - Horae de Domina

180 kr

Studier, transkription, översättning och faksimil från Vadstena klostertryckeri 1495.

Horae de Domina förvaras idag på Uppsala universitetsbibliotek. Denna utgåva tillgängliggör bönbokens innehåll. Genom faksimiltryck, latinsk transkription, översättning till svenska samt uppsatser kring bönbokstraditionen och klostertryckeriet kommer dess innehåll nära läsaren.

Beskrivning

Nr 36. Red. Johnny Hagberg (2008). ISBN 978-91-976688-8-0

Vadstena klostertryckeris historia varade bara ett halvår. I oktober 1495 uppstod en brand som ödelade tryckeriet. Endast ett exemplar av tryckeriets produktion finns bevarat, en liten bönbok om Vår Frus Tider (Jungfru Marias tidegärd).

På försättsbladet finns en anteckning: Ora de domina eclesie linckkopencis Et carensis bene correcte, Tideböner om (Vår) Fru enligt kyrkorna i Linköpings och Skara stift, väl rättade.

Bönboken skulle användas i både Linköpings och Skara stift. Orsaken till detta är förmodligen Skarabiskopen Brynolf Gerlaksson (d. 1505) som hade goda kontakter med klostret och fick vid fem tillfällen vara med om att förrätta vigning av nunnor och bröder. Han var även med vid den saliga Katarinas skrinläggning 1489.

Horae de Domina förvaras idag på Uppsala universitetsbibliotek. Denna utgåva tillgängliggör bönbokens innehåll. Genom faksimiltryck, latinsk transkription, översättning till svenska samt uppsatser kring bönbokstraditionen och klostertryckeriet kommer dess innehåll nära läsaren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram