Författare: 
Markus Hagberg

Bilder av tron

120 kr

Markus Hagberg (2019).
ISBN 978-91-86681-41-8

Boken utlägger två av kyrkans trosbekännelser, den apostoliska och den nicenska, från 100-talet respektive 300-talet. Illustrationerna är hämtade från kyrkor på Kinnekulle, och syftet är just att dessa kyrkor och föremål ska få belysa trosbekännelsernas ord och bli bilder av tron.

 

Beskrivning

Nr 97. Markus Hagberg (2019). ISBN 978-91-86681-41-8

Kristen tro kan gestaltas och förmedlas på många olika sätt. Under lång tid var det normala att de flesta människor inte kunde läsa eller skriva. Då blev bilder, föremål, riter och det talade ordet så mycket viktigare. Med tiden har tal och text blivit de viktigaste sätten att förmedla tron.

Svenska kyrkan har värderat det skrivna ordet och hon har varit en predikande kyrka. I vissa tider betraktades de medeltida takmålningarna och de gamla föremålen som rester av något förlegat, ja till och med som störande inslag i gudstjänstrummet. Målningar kalkades över och föremål rensades bort.

Idag är vi glada och tacksamma för det gamla, och vi vill vårda och bevara så mycket som möjligt. I detta behöver vi bli bättre på att se och ta till oss vad kyrkorna och de gamla föremålen berättar för oss om – de är inte bara konstföremål, utan de vill på olika sätt förmedla den kristna tron, ja de är bilder av tron.

Denna bok handlar till största del om och utlägger två av kyrkans trosbekännelser, den apostoliska och den nicenska, från 100-talet respektive 300-talet. Illustrationerna är hämtade från kyrkor på Kinnekulle, och syftet är just att dessa kyrkor och föremål ska få belysa trosbekännelsernas ord och bli bilder av tron.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram