Författare: 
Janet Fairweather, red Johnny Hagberg, Bengt O.T. Sjögren, Nils Hjertén, Bengt O.T. Sjögren och Nils Hjertén

Biskopspaketet

800 kr

Skara stifts historia är dess biskopars genom tusen år - i de olika personporträtten får vi en inblick i tidens strömningar under den epok då de var verksamma. 8 volymer.

Artikelnr: X001 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Skara stifts historia är dess biskopars genom tusen år - i de olika personporträtten får vi en inblick i tidens strömningar under den epok då de var verksamma.

Biskop Osmund - 1000-talet. Janet Fairweather (2013)
Osmund, biskop hos kung Emund  kring 1050, var enligt traditionen nära släkting till Sigfrid och har ansetts vara den förste biskopen med säte i Skara.

Biskopen och törntaggen - Brynolf Algotsson, 1300-talet. Red. Johnny Hagberg (2004)
Den 2 september 1304 hämtade Skarabiskopen Brynolf Algotsson i Lödöse en norsk kunglig gåva som kom att bli Skara domkyrkas främsta relik: en tagg ur Kristi törnekrona.

Hielp Maria - Brynolf Gerlaksson - 1400-talet. Red. Johnny Hagberg (2005).
Biskop Brynolf III Gerlaksson var biskop i Skara under 27 år, från 1478 till dess han avled den 24 april 1505. Brynolf har kallats den siste västgötske renässansfursten, som färdigställde biskopsborgen Läckö och biskopshuset på Säckestad och möjligen Brunnsbo. Han byggde biskopsborgen i Husaby och där lät han även måla sina företrädare sam rimma en dikt för var och en av dem.

Biskop Magnus Haraldsson - 1500-tal. Red: Johnny Hagberg (2009).
1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck. Haraldsson brukar kallas Skara stifts siste katolske biskop. Det är en spännande historia om en turbulent tid i Sverige och i Svenska kyrkans historia.

Sven Jacobi - 1500-tal. Bengt O.T. Sjögren och Nils Hjertén (2003) (2013).
Sven Jacobi, biskop i Skara 1530-1544. Biskopens boksamling berättar om hans teologiska utveckling och illustrerar samtidigt 1500-talets samhälleliga och religiösa utveckling

Jesper Swedberg - 1600-1700-talet. Red. Johnny Hagberg (2008).
Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London.

Haquin Spegel. 1600-1700-talet. Red. Johnny Hagberg (2014).
Haquin Spegel (1645-1714) var biskop i Skara 1685-1693 och blev sedermera ärkebiskop. Han var en god språkman, utgav en bok om ord och skrev psalmer som sjungs än idag.

Biskopsporträtt.  1700-2000-talet. Bengt O.T. Sjögren och Nils Hjertén (2003)
Skara stift äger en samling biskopsporträtt som spänner över trehundra år från Jesper Swedberg till Lars-Göran Lönnermark. På uppdrag av Skara stift har Stiftshistoriska sällskapet nu samlat dessa biskopsporträtt i en volym.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram