Författare: 
Janet Fairweather

Biskop Osmund

120 kr

Osmund, biskop hos kung Emund  kring 1050, var enligt traditionen nära släktning till Sigfrid och har ansetts vara den förste biskopen med säte i Skara. Helt klart är att Osmund har engelskt ursprung och att han framlevt sina sista år i klostret Ely i östra England där han också fick sin grav.

Beskrivning

- missionär i Sverige under slutet av vikingatiden

Janet Fairweather (2013)

Nr 70. ISBN 978-91-86681-12-8

En intressant men föga känd person i svensk kyrkohistoria är Osmund, biskop hos kung Emund kring 1050. Osmund var enligt traditionen nära släktning till Sigfrid och har ansetts vara den förste biskopen med säte i Skara. Helt klart är att Osmund har engelskt ursprung och att han framlevt sina sista år i klostret Ely i östra England där han också fick sin grav.

Skara stiftshistoriska sällskap har uppdragit åt den engelska forskaren och latinisten Janet Fairweather, knuten till den klassiska fakulteten vid universitet i Cambrigde, att undersöka händelser och förhållanden kring Osmund för att få fram en rättvisande bild av denne biskop som var missionär i Skara stift under vikingatid.

Arbetet har sammanfört författaren med dokument som speglar 1000-talets europeiska kyrkohistoria. Hennes beläsenhet och rika erfarenhet av tolkning av medeltida kyrkolatin har gjort henne väl skickad att i ett brett historiskt och europeiskt perspektiv kasta ljus över Skara stifts äldsta historia.

Översättningen är utförd av överhovpredikanten biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark. Senare under 2013 utkommer boken om biskop Osmund på originalspråket - engelska.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram