Författare: 
Christer Pahlmblad

Breviarium Scarense

299 kr

Utgåvan omfattar dels en faksimil av själva breviariet, dels en volym med en introduktion och ett register till breviariets liturgiska texter.

Beskrivning

Nr 64. ISBN 978-91-86681-06-7. I. Faksimil.  (2016) Christer Pahlmblad

Nr 83. ISBN 978-91-86681-27-2. II. Introduktion. Register. (2011) Christer Pahlmblad

Breviariet trycktes 1498 i Nürnberg. Enligt biskop Brynolf Gerlakssons förord sammanställdes det för att gudstjänsten skulle kunna firas på samma sätt i alla stiftets kyrkor. Breviariet är unikt så till vida att man i det också finner ritual för dop, bikt, vigsel och sjukbesök med sista smörjelsen, begravning samt välsignelser av bland annat bröd, ost, smör och ägg. Även ett ovanligt stort antal mässtexter ingår i breviariet. Detta utgör därför en huvudkälla till kunskap om gudstjänsten i det medeltida Skarastiftet.

I breviariets kalender upptas 175 helgon. Stiftets egna helgon, Elin av Skövde och biskop Brynolf Algotsson, tillhör dem som har fått den högsta firningsgraden. Ett nyskrivet officium för Brynolf Algotsson infogades.

Utgåvan omfattar dels en faksimil av själva breviariet, dels en volym med en introduktion och ett register till breviariets liturgiska texter. Vetenskaplig redaktör är docent Christer Pahlmblad, Lund.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram