Författare: 
HB Hammar

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge

120 kr

En historisk roman där utgångspunkten är vad domprosten i Skara har fått höra om Ingrid av Skänninge genom en gästande dominikanermunk. Läsaren får sedan följa munkarnas öden på väg från Visby till Skänninge, Ingrids uppväxt i folkungaättens inre krets, hennes glädjeämnen och stora sorg i livet, och den kallelse som följt henne sedan barnaåren.

Beskrivning

ISBN 978-91-86681-25-8, Nr 81. HB Hammar (2015)

En historisk roman där utgångspunkten är vad domprosten i Skara har fått höra om Ingrid av Skänninge genom en gästande dominikanermunk. Läsaren får sedan följa munkarnas öden på väg från Visby till Skänninge, Ingrids uppväxt i folkungaättens inre krets, hennes glädjeämnen och stora sorg i livet, och den kallelse som följt henne sedan barnaåren.

Boken har många spännande och intressanta infallsvinklar och kan vara en god motvikt till mer ”lätta” historieromaner. Genom de goda personteckningarna kommer bokens personer nära.  Vi lär oss mycket av den medeltida tankevärlden och dess fromhet. Boken är illustrerad.

Hans Börje Hammar är teol dr och docent. Han har bl a varit domprost i Skara och kyrkoherde i Svenska församlingen i Rom. Han har givit ut ett flertal böcker utöver sin avhandling kring J A Eklund.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram