Författare: 
Red: Johnny Hagberg

Magnus Haraldsson och hans samtid

120 kr

1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck. Haraldsson brukar kallas Skara stifts siste katolske biskop. Det är en spännande historia om en turbulent tid i Sverige och i Svenska kyrkans historia.

Beskrivning

Nr 47. Red: Johnny Hagberg (2009). ISBN 978-91-977365-9-6

1522 valdes magister Magnus Haraldsson till biskop i Skara efter Didrik Slagheck, en westfalare som genom beslut från den danske kungen Kristian II:s sida blivit stiftets biskop efter Stockholms blodbad 1520. Denne hade dock flytt ur landet under Gustav Vasas nationella uppror mot danskarna och blivit utsedd till ärkebiskop av Lund varefter han hamnade i onåd och brändes på bål 1522.

Domkapitlet val av Magnus Haraldsson var emellertid inte något påven Hadrianus VI önskat. Denne utsåg istället 1523 italienaren Francesco de Polenza till stiftets biskop, något man från svenskt håll kraftigt motsatte sig. Bland dem som stödde Magnus Haraldsson och protesterade i Rom fanns Gustav Eriksson Vasa.

På grund av ovanstående kom det att dröja lång tid innan Haraldsson kunde vigas till biskop. Mellan Gustav Vasa och Haraldsson rådde från början en vänskap men allt efter som tiden gick och kungen reste fler anspråk på kyrkans egendom och medverkade till klostrens stängning, kom en brytning i dagen. Genom sitt stöd till och personliga engagemang i "Västgötaherrarnas uppror" 1529 blev hans situation ohållbar. Haraldsson flyr ur Sverige samma år och dör i Schwerin kring år 1550.

Om denne, som brukar kallas Skara stifts siste katolske biskop, handlar denna bok. Det är en spännande historia om en turbulent tid i Sverige och i den Svenska kyrkans historia.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram