Författare: 
Red. Johnny Hagberg

Jesper Swedberg - en antologi

120 kr

Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London.

Beskrivning

Nr 35. Red. Johnny Hagberg (2008). ISBN 978-91-976688-6-6

Jesper Swedberg (1653-1735) är en våra främsta och namnkunnigaste biskopar genom tiderna. Hans författarskap var omfattande och hans psalmer sjungs än idag. Som biskop i Skara hade han ansvar för kolonin Nya Sverige liksom för utlandsförsamlingarna i både Lissabon och London.

Som språkforskare var han speciell och hans stora arbete Swensk Ordabok var ett försök att samla och förklara hela det svenska språket. Som språkman kämpade han för en stavning av det svenska språket efter egna principer. Många av hans idéer har senare blivit allmängods.

Denna antologi vill bidra med nya aspekter på denne märklige biskops liv. Hans Levnadsbeskrivning liksom hans Ordabok lyfts fram. Likaså behandlas hans teologi och psalmdiktning. Det ges även en beskrivning av den omfattande tryckeriverksamhet som Swedberg initierade i Skara från år 1707.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram