Författare: 

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

120 kr

Biskopen Erik Falck i Skara gav ut den första dogmatiken på svenska 1558. Boken innehåller 51 kapitel, där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar.

Artikelnr: 054 Kategori: Etiketter: , ,

Beskrivning

Nr 54. Red. Markus Hagberg (2010). ISBN 978-91-977366-6-4

När biskopen Erik Falck i Skara 1558 gav ut Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron så var detta den första dogmatiken på svenska. Boken innehåller 51 kapitel, där framställningen är uppbyggd genom frågor och svar. Av titelsidan framgår att boken i första hand var tänkt som arbetsredskap för präster som var satta att förkunna. I förordet skriver Falck om detta uppdrag, att ”intet yppare och ädlare werk på iordenne funnet warder / än predica och förkunna Jesu Christi Euangelium”. Även om denna dogmatik idag är relativt okänd, var den högst betydelsefull för reformationen i Sverige, och flera av de utläggningar Falck gör kom att bli riktningsgivande för den fortsatta teologiska utvecklingen. Vill man förstå Svenska kyrkans historia och egenart är alltså Falcks dogmatik av stor vikt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram