Författare: 
Robin Gullbrandsson

Tills du återupprättat helgedomarna

60 kr

Kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960.

Dessa 103 restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären av nyskapande renoveringar. Denna bok syftar till att teckna en nyanserad bild av en kyrkorestaureringsepok.

Beskrivning

- kyrkorestaureringar i Västergötland 1920-1960

Nr 37. Robin Gullbrandsson (2008). ISBN 978-91-976688-9-7

Under åren 1934 - 1939 restaurerades 78 av stiftets 400 kyrkobyggnader och under åren 1951-1952 återinvigdes hela 25 kyrkor. Dessa restaureringar är utförda av ett begränsat antal arkitekter och har när det gäller 1800-talets kyrkor snarare karaktären av nyskapande renoveringar. De flitigast anlitade arkitekterna var under denna tid Axel Forssén, Adolf Niklasson och Ärland Noréen.

Denna bok syftar till att teckna en nyanserad bild av en kyrkorestaurerings epok med hänseende till Västergötland och de tre nämnda arkitekterna.

Undersökningen av denna tidsperiod är en god grund för det arbete som idag utförs inom kyrkoinventeringen och är en kunskapskälla kring de västgötska helgedomarna.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram