Författare: 

Skara stift genom 1000 år

120 kr

Skara stifts historia är främst dess församlingars. Troheten och kärleken till kyrkan lyser fram mot oss ur glömskans djup, samtidigt som vissa personligheter träder fram levande för oss och låter oss känna vissa tider och trakter bättre än andra. I denna bok medverkar sju författare med artiklar som spänner alltifrån Västergötlands kristnande till Skara stift under 1900-talet.

Beskrivning

Nr 2  (2000) ISBN 91-630-9446-0

Skara stifts historia är främst dess församlingars. Dessa präglas av en trohet som låter oss samlas till gudstjänst i samma rum som för inemot tusen år sedan. Troheten och kärleken till kyrkan lyser fram mot oss ur glömskans djup, samtidigt som vissa personligheter träder fram levande för oss och låter oss känna vissa tider och trakter bättre än andra. I denna bok medverkar sju författare med artiklar som spänner alltifrån Västergötlands kristnande till Skara stift under 1900-talet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram