Författare: 

Föregångare

60 kr

Under 120 år har man i Skara stift tecknat minnet av sina bortgångna präster. Minnesteckningar över präster 2005-2008.

Beskrivning

- Minnesteckningar över präster 2005-2008. (2009)

Nr 51. ISBN 978-91-977366-3-3

Under 120 år har man i Skara stift tecknat minnet av sina bortgångna präster. Med den 2009 utgivna samlingen, som omfattar de under 2005-2008 avlidna, fortsätter Skara stiftshistoriska sällskap genom sina medarbetare prostarna Lennart Franck, Nils Hjertén och Lennart Nordquist tillsammans med kyrkoherde Karl-Erik Tysk att dokumentera sammanlagt 32 präster, både dem som haft sin sluttjänst och dem som tidigare varit verksamma där. Skara stiftshistoriska sällskap vill med sin fortsatta utgivning se prästminnesteckningarna som ett stycke levande stiftshistoria.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram