Författare: 
Märta Bodin

Mission i förändring

120 kr

Perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2009.

Under denna epok intog Skara stift en ledande position när det gäller missionen. Väckelsetradition, en god kyrklig sed långt fram i tiden, enskilda personer, stöd från stiftsledningen och ett starkt inslag i stiftets publikationer har skapat detta engagemang.

Beskrivning

- Perspektiv på Skara stift och Svenska kyrkans mission 1874-2009

Märta Bodin (2010)

Nr 57. ISBN 978-91-977366-9-5

2009 avslutade Svenska kyrkans mission i Skara stift sin verksamhet efter mer än 130 år. Året innan, 2008, hade Svenska kyrkans mission – tillsammans med Lutherhjälpen – på nationell nivå bildat den nya organisationen Hela Världen. Under denna epok intog Skara stift en ledande position när det gäller missionen. Väckelsetradition, en god kyrklig sed långt fram i tiden, enskilda personer, stöd från stiftsledningen och ett starkt inslag i stiftets publikationer har skapat detta engagemang.

Det är denna historia och detta engagemang som boken vill ge perspektiv på. Den är inget vetenskapligt arbete och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild. Det är snarare ett kollage, där texter, bilder och siffror tillsammans försöker ge en idé om hur missionsarbetet och synen på mission har utvecklats i Skara stift under åren. Författaren, Märta Bodin, har varit lärare och även missionär i Tanzania.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram