Författare: 
Inga von Corswant-Naumburg

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift - supplement

Artikelnr: 053 Kategorier: ,

Beskrivning

Inga von Corswant-Naumburg (2010)

Nr 53. ISBN 978-91-977366-5-7

Under stormaktstiden var huvudbaner och anvapen ett viktigt inslag för att visa släktens anor och sin egen position i samhället.

Boken är ett supplement till den av Skara Stiftshistoriska sällskap utgivna boken Huvudbaner och anvapen inom Skara stift (Nr 28) och visar på den genealogiska och heraldiska skatt som finns i dessa ättesköldars tysta budskap. Bakom varje sköld finns en persons och en familjs historia. Genom författarens tolkning av sköldarnas innehåll och budskap träder historien fram och blir levande. Författarinnan disputerade 1999 på avhandlingen Huvudbaner och anvapen under stormaktstiden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram