Författare: 
Sigismund Ernhoffer

Enchiridion

120 kr

2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Ur kyrkohistorisk synpunkt är den nu utgivna katekesen särskilt intressant eftersom författaren valt att enbart använda citat av den unge "katolske" Martin Luther, något som belyser reformationsprocessens komplexitet.

Beskrivning

Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte sannfärdig ögonskelig, förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591 av Sigismund Ernhoffer.

Nr 68. (2012) ISBN 978-91-86681-10-4

2010 inledde sällskapet ett samarbete med Vatikanbiblioteket där syftet var att belysa svensk reformationshistoria. Sedan tidigare har sällskapet utgivit den första evangeliska dogmatiken på svenska  (se nr 54).

Ur kyrkohistorisk synpunkt är den nu utgivna katekesen särskilt intressant eftersom författaren valt att enbart använda citat av den unge "katolske" Martin Luther, något som belyser reformationsprocessens komplexitet. Vidare bör den originella svenskan intressera språkvetare. Boken utgör också ett unikt stycke bokhistoria, då originalet är känt i ytterst få exemplar.

Professor Magnus Nyman har skrivit inledningen till nyutgåvan och professor Per-Axel Wiktorsson har översatt skrifterna till modern svenska. Katekesens originaltryck återges i faksimil.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram