Författare: 
Red: Johnny Hagberg

Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift

120 kr

Sammanlagt finns det 51 kända brev i original eller i avskrift från 20 kyrkor från denna del av det gamla Skara stift. . Många har trott och tror att det handlar om att köpa syndernas förlåtelse och att avlatsbrevet var ett yttre tecken på denna uppgörelse. Avlaten och avlatsbreven har en helt annan funktion som också visas i boken.

Beskrivning

Nr 25. Red: Johnny Hagberg (2006). ISBN 91-975873-0-3

Det är med stor glädje Skara stiftshistoriska sällskap nu utger boken Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift. Sammanlagt finns det 50 *) kända brev i original eller i avskrift från 20 kyrkor från denna del av det gamla Skara stift. Någon inventering och utgivning av avlatsbrev från ett visst stift eller landskap har förut aldrig gjorts. Därmed blir denna utgåva den första som utkommer efter denna princip Kring avlaten finns många missuppfattningar.

Många har trott och tror att det handlar om att köpa syndernas förlåtelse och att avlatsbrevet var ett yttre tecken på denna uppgörelse. Avlaten och avlatsbreven har en helt annan funktion som också visas i boken. Att missbruk förekom under medeltiden ar inte detsamma som att hela institutionen var korrupt.

De nu publicerade breven gäller alla någon kyrka och visar på vilka förmåner som gavs vid ett besök i denna kyrka. Men det handlar även om vilka villkoren var for att man skulle vinna avlaten. Avlaten var insatt i botsakramentets och biktens sammanhang och öppnade en möjlighet for att botgöringen eller delar av den kunde efterskänkas. Avlaten var alltså inte detsamma som syndaförlåtelse vilken endast kunde ges genom absolutionen, utan en eftergift av den ålagda botgöringen.

De äldsta breven som har publiceras är från 1292 och är utfärdade av påven Nicolaus IV for Fässberg, Falköping och Skövde. Det yngsta är för Utby kyrka och daterat år 1528. Det betyder att vi saknar ett stort antal brev som på olika sätt har förkommit. Ändå ger de 50 kända breven inblick i avlatens tanke och innehåll.

*) Vid bokens färdigställande har ytterligare ett brev påträffats.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram