Författare: 
Per-Axel Wiktorsson

Studenter från svensk medeltid

299 kr

De unga män som reste ut för att studera vid tidens universitet tog med sig idéer, föreläsningsanteckningar och inköpta böcker hem. Den här boken omtalar upp emot 1500 medeltidssvenskar, som bedrev studier vid kontinentens universitet. Boken omtalar inte bara studenterna vid namn. Den beskriver också i punkter deras levnad, belägger deras liv på studieorten och i förekommande fall deras karriär efter hemkomsten samt ger litteraturuppgifter om dem.

Artikelnr: 116 Kategorier: , ,

Beskrivning

En materialsamling med inledande kommentar. Nr 116. Per-Axel Wiktorsson 2023. ISBN: 978-91-86681-61-6

De unga män som reste ut för att studera vid tidens universitet tog med sig idéer, föreläsningsanteckningar och inköpta böcker hem. Den här boken omtalar upp emot 1500 medeltidssvenskar, som bedrev studier vid kontinentens universitet - och så småningom vid universitetet i Uppsala. Boken omtalar inte bara studenterna vid namn. Den beskriver också i punkter deras levnad, belägger deras liv på studieorten och i förekommande fall deras karriär efter hemkomsten samt ger litteraturuppgifter om dem.

Ofta reste studenterna ut i grupper. På vilka vägar färdades de till kontinenten? Vandrade man till fots, red man till häst eller åkte man båt? Vilka personer ingick i grupperna och i vilken mån bestod grupperna under studietiden? Många återvände till hemlandet med en akademisk titel i bagaget. Vilka var det som behöll sin akademiska titel och vad var det som gjorde att många lade bort sin titel? Sådana frågor vill boken också belysa, men det viktiga är ändå att söka kasta ljus över de medeltida akademikernas bakgrund och karriär.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram