Författare: 
Red. Johnny Hagberg

Skara stift 1000 år

120 kr

Jubileumsbok som gavs ut då Skara stift år 2014 firade 1000 år. Bokens innehåll täcker i princip stiftets 1000 år, en historia som började med ett religionsskifte. Mycket tyder på att vi idag, tusen år senare också befinner oss i en brytningstid. Jubileumsboken berör därför slutligen frågan om religionens och kyrkans ställning och utmaningar på 2000-talet.

Beskrivning

Red. Johnny Hagberg (2014). Nr 77. ISBN 978-86681-22-7

LANSERAS 29 augusti kl 13.00 i samband med Skara stifts tusenårsfirande.

Detta är en jubileumsbok med anledning att Skara stift år 2014 firar 1000 år. Den utges i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, och vill spegla stiftets rika andliga historia och tradition. Medvetet speglar innehållet i artiklarna sådant som sällskapet inte tidigare behandlat i sin utgivning.

Vi får läsa om resultatet från utgrävningarna i Varnhem som visar på en tidig kristen närvaro, Skara stift på 1000-talet, och vi lär känna den tidens biskopar. Vi möter Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter, som blev Rysslands första helgon. Jungfru Maria och hennes ställning i Skara stift belyses liksom kvinnor i Skara stift under 1000 år. Boken berättar även om hur pilgrimsvandringar under medeltiden gick till.
Andra artiklar behandlar mer närliggande händelser i tiden: strukturfrågor, delningen av Skara stift, missionen, liksom Birger Forell som var krigsfångarnas vän.
Bokens innehåll täcker i princip stiftets 1000 år, en historia som började med ett religionsskifte. Mycket tyder på att vi idag, tusen år senare också befinner oss i en brytningstid. Jubileumsboken berör därför slutligen frågan om religionens och kyrkans ställning och utmaningar på 2000-talet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram