Författare: 
Elin Strand

”…dessa synnerligen otacksamma främlingar…”

90 kr

Romernas historia och kultur i två svenska 1700-talsavhandlingar. Översättningen är gjord av docenten i latin Johnny Strand. Inledningen är skriven av Elin Strand och EU-parlamentariker Soraya Post, båda sakkunniga i romska frågor. 1700-tals avhandlingarna kommenteras av
prof em Erland Sellberg, idéhistoriker.

Beskrivning

Här presenteras för första gången två svenska avhandlingar från 1700-talet om romernas historia. De är ursprungligen skrivna på latin, den lärda världens dåtida språk, i Uppsala, 1730 respektive 1791. De är unikt centrala i den meningen att de utgör de tidigaste kända akademiska texterna om romer i Europa. Det är utgivarens förhoppning att texterna ska stimulera till vidare forskning om romsk historieskrivning.

Bokens titel Dessa synnerligen otacksamma främlingar är hämtad från Björckmans avhandling från 1730 och illustrerar omgivningens världsbild och synen på romer och romsk kultur. Antiziganismen, som har en lång historia, har beskrivits som en ”socialt accepterad rasism”. Fördomar och okunskap är i hög grad levande också i vår tid och historiska texter som dessa blir en viktig del i förståelsen av vad som givit antiziganismen dess näring.

Översättningen är gjord av docenten i latin Johnny Strand.
Inledningen är skriven av Elin Strand och EU-parlamentariker Soraya Post,
båda sakkunniga i romska frågor. 1700-tals avhandlingarna kommenteras av
prof em Erland Sellberg, idéhistoriker.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram