Författare: 
Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren, Anton Hansson

Medeltidens glömda rum - nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor

240 kr

Som en uppföljning till Skara stifts inventeringar av medeltida kyrktak och klockstaplar har ett tiotal västgötska kyrkor undersökts under 2020-2021.

Beskrivning

110 Medeltidens glömda rum - nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor. Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren, Anton Hansson. 2021.
ISBN är 978-91-86681-55-5

Följ med på upptäcksfärd ovan kyrkvalven! Som en uppföljning till Skara stifts inventeringar av medeltida kyrktak och klockstaplar har ett tiotal västgötska kyrkor undersökts under 2020-2021.

Arkeologen, timmermannen och dendrokronologen har med sina olika perspektiv gått samman att särskåda de månghundraåriga timmerkonstruktionerna. De finner många spår av hur medeltidens timmermän arbetade, vilka resurser de hade till sitt förfogande och vilka verktyg de använde. Vindar och torn speglar kyrkobyggnadernas skiftande öden såsom brukande, förfall, ombyggnader och bränder. Konstruktionerna väcker också frågor om hur kyrkobyggnadernas kunskaper och nätverk såg ut. Hur mycket är europeiskt allmängods och hur mycket ät spår av äldre skandinaviska byggnadstraditioner?

Denna rapport är en samproduktion av Skara stift, Västergötlands museum, Traditionsbärarna, Lunds universitet och Skara stiftshistoriska sällskap

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram