Författare: 
Robin Gullbrandsson

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

120 kr

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum.

370 sidor. Rikt illustrerad i färg.

Beskrivning

Nr 85. Robin Gullbrandsson. 2015. ISBN 978-91-86681-29-6

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år. Dessa konstfärdigt huggna takstolar var en gång gestaltade som en del av kyrkorummet och kan räknas till världens äldsta träkonstruktioner i bruk.

I denna bok ges en inblick i en normalt sett fördold värld: de medeltida taklag som bevarats till våra dagar i Skara stifts kyrkor. Läsare med intresse för vårt byggda kulturarv kan här ta del av ett rikt kunskapsmaterial i ord och bild. Denna bok är en rapport över den inventering av medeltida kyrkotaklag som Skara stift genomförde 2014–2015. Som ett led i säkerställandet och utforskningen av detta unika kulturarv har beståndet för första gången kartlagts och sammanställts i en katalog.

Robin Gullbrandsson (f. 1980) är arkeolog och byggnadsantikvarie. Han har tidigare arbetat i Skara stifts kyrkoinventering och bland annat skrivit boken ”Tusenårigt arv – Skara stifts kyrkor”.

370 sidor. Rikt illustrerad i färg.
Utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap i samarbete med Skara stift & Jönköpings läns museum

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram