Författare: 
Torgil Hallböök

Hospitalen i Skara stift

60 kr

Hospitalen var under medeltiden avsedda att vårda de spetälska. Senare fick de en annan inriktning och då framförallt vård av sinnesjuka. Hospitalsjukvården fortsätter långt fram under 1800-talet i Sverige. Kyrkans roll för de spetälska var markant under medeltiden. Docent Torgil Hallbööks undersökning är den första stiftsinventeringen i sitt slag och blir därför en viktig kunskapskälla kring hospitalsjukvården i vårt land där kyrkan såg sig ha en viktig uppgift utifrån det kristna kärleksbudskapet.

Beskrivning

Torgil Hallböök (2011)

Nr 63. ISBN: 978-91-86681-03-6

Hospitalen var under medeltiden avsedda att vårda de spetälska. Senare fick de en annan inriktning och då framförallt vård av sinnesjuka. Hospitalsjukvården fortsätter långt fram under 1800-talet i Sverige. Kyrkans roll för de spetälska var markant under medeltiden, även om spetälskehospitalen egentligen var världsliga inrättningar stod de under kyrkligt överinseende.

Av de religiösa ordnarna som ägnade sig åt spetälskevård fick Johanniterorden en viss betydelse för Skara stift genom dess förbindelser med Ture Jönsson Tre rosor. Det är också denne som 1520 påbörjar det sista klosterbygget i Sverige på sin gård Lindholmen. Klostret var tänkt att inrymma även ett hospital. Detta, liksom de flesta andra hospitalen förstördes efterhand och dess bygg­nadsmaterial uppgick i nyuppförda borgar och slott.

Docent Torgil Hallbööks undersökning är den första stiftsinventeringen i sitt slag och blir därför en viktig kunskapskälla kring hospitalsjukvården i vårt land där kyrkan såg sig ha en viktig uppgift utifrån det kristna kärleksbudskapet.

Boken omfattar 84 s, är rikt illustrerad, mjuk pärm.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram