Författare: 
Matthias Hafenreffer

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran

120 kr

Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Biskopen i Skara Jesper Swedberg, översatte Hafenreffers kompendium i förkortad form för de skolelever som hade svårt för latinet.

Beskrivning

Matthias Hafenreffer (2010)

Nr 56. ISBN 978-91-977366-8-8

Matthias Hafenreffer (1561-1619) var från 1592 professor i Thübingen både i teologiska ämnen och i matematik. Han hörde till den württembergska traditionen, som både före och efter honom haft ett särskilt stort inflytande på svensk teologi och fromhetstradition. En fortkortad version av Hafenreffers arbete Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran – utkom 1612. Denna utgåva fick stor betydelse i svensk teologihistoria och 1600-talets bildningsväsen.

Biskopen i Skara Jesper Swedberg, översatte kompendiet i förkortad form för de skolelever som hade svårt för latinet och använde den latinska texten regelmässigt som underlag för disputationerna vid prästmötena. Nu, nära 400 år efter första upplagan av kompendiet, utkommer det i översättning till svenska. Boken ger en elementär och kortfattad redovisning av de bibliska grunder, som den kristna tron bygger på och ställer frågor till.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram