Författare: 
Red. Sten-Åke Engdahl, Karl-Erik Tysk, Bengt O.T Sjögren, Lennart Franck, Lennart Nordquist, Nils Hjertén.

Stiftspaketet

475 kr

Artikelnr: X008 Kategorier: ,

Beskrivning

Församlingsliv, präster och diakoner

•  Skara stift under 100 år 175,-
• Föregångare 50,-
• Förvaltare av Guds brokiga nåd 50,-
• Var trogen intill döden 50,-
• Grenarna är många 150,-

Läs mer om böckerna i Stiftspaketet:
Skara stift under 100 år.  I denna antologi beskriver vi utvecklingen inom ramen för två reformationsjubiléer, 1917 och 2017. Red: Sten-Åke Engdahl. 2021.
Föregångare. Minnesteckningar över präster 2005-2008. Bengt O.T Sjögren, Karl-Erik Tysk, Lennart Franck, Lennart Nordquist, Nils Hjertén. (2009)
Förvaltare av Guds brokiga nåd. Minnesteckningar över präster 2009-första halvåret 2013. Karl-Erik Tysk (2013)
Var trogen intill döden. Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift avlidna 2013-2017. Karl-Erik Tysk (2017)
Grenarna är många. Minnesteckningar för Skara stift 2018-2022 med kompletteringar för 2016 och 2017. Red. Sten-Åke Engdahl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram