Författare: 
Red: Sten-Åke Engdahl

Grenarna är många

180 kr

Minnesteckningar för Skara stift 2018-2022 med kompletteringar för 2016 och 2017. Boken innehåller minnesteckningar över 49 präster och diakoner. Dessa präster och diakoner har på olika sätt fått bära vittnesbörd om evangeliet bland medmänniskor de mött i sin tjänst.

Artikelnr: 118 Kategorier: , , Etiketter: , ,

Beskrivning

Nr 118. Red. Sten-Åke Engdahl.(2023) ISBN 978-91-86681-63-0

Minnesteckningar för Skara stift 2018-2022 med kompletteringar för 2016 och 2017.

Seden att i Skara stift teckna minnet av bortgångna präster börjar redan 1889. Stiftets biskop utsåg då en särskild präst att teckna deras minne inför kommande prästmöte. Biskopen kallar numera de till präster och diakoner vigda medarbetarna i stiftets församlingar till ett möte, då en särskild minnesgudstjänst hålls i Skara domkyrka. Sedan 2002 ansvarar Skara stiftshistoriska sällskap för bokutgivningen av dessa minnesteckningar.

En särskild arbetsgrupp har ansvarat för tillkomsten av boken som innehåller minnesteckningar över 49 präster och diakoner. Dessa präster och diakoner har på olika sätt fått bära vittnesbörd om evangeliet bland medmänniskor de mött i sin tjänst.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram