Författare: 
Otfried Czaika

Några Wijsor om Antichristum [1536]

120 kr

Utgåva med inledande kommentarer av Otfried Czaika (2019).
ISBN 98978-91-86681-42-5

1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Idag finns endast två exemplar bevarade som intressant nog dock representerar olika upplagor. En utförlig kommentar belyser verket ur bokhistoriska och teologiska perspektiv och förankrar dem i en bredare historisk kontext.

Artikelnr: 098 Kategorier: , , Etiketter: ,

Beskrivning

- samt handskrivna tillägg.

Nr 98.  Utgåva med inledande kommentarer. Otfried Czaika. ISBN 978-91-86681-42-5 (2019).

1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Idag finns endast två exemplar bevarade som intressant nog dock representerar olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom en del handskrivna tillägg, främst psalmtexter, både kända och hittills okända psalmer från 1500-talet. Några Wijsor om Antichristum ger därmed inte bara en inblick i 1500-talets teologiska kontroverser utan ger också en bild av den evangeliska församlingssångens framväxt i Sverige under denna tid.

En utförlig kommentar belyser verket ur bokhistoriska och teologiska perspektiv och förankrar dem i en bredare historisk kontext.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram