Författare: 
Karl-Erik Tysk

Hjärta och huvud

175 kr

Om John Ternstedt som kristen, teolog och själavårdare.

Kategori:

Beskrivning

Nr 119. Karl-Erik Tysk (2023).  ISBN 978-91-86681-64-7

John Ternstedt (1844–1938) var under många år en av de mest framstående prästerna i Skara stift. Hans ryktbarhet nådde långt
utanför stiftets gränser.

Genom sitt teologiska författarskap gjorde han sig ett namn inte bara i Sverige. En del av hans böcker översattes till bland annat finska och tyska. Han stod även i kontakt med många av sin tids främsta teologer, både hemma och utomlands. Hans mångsidighet är förbluffande, alltifrån vanliga predikningarna via bibelutläggningar, teologiska föredrag och biografier till en och annan religionsfilosofisk kommentar.

Samtidigt förblev Ternstedt hela tiden församlingspräst och tjänstgjorde större delen av sitt liv som kyrkoherde i Fägre pastorat från 1885 till sin död 1938 vid 93 års ålder. Ternstedt kom att andligt påverka fägrebygden under lång tid och han blev utnämnd till teologie hedersdoktor 1897. Denna bok är ingen biografi utan handlar i stället om Ternstedt som kristen, teolog och själavårdare.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram