Författare: 
Jesper Swedberg

Swensk ordabok

240 kr

Den kortvariga stormakten Sverige behövde olika rikslikare att rätta sig efter. Man ville bringa reda i det svenska språket. Jesper Swedberg redovisade i sin ordabok hela den svenska ordskatten, högt och lågt, fackspråk och alldagsspråk, så fullständigt han förmådde. Den som vill möta den karolinska tiden, Sveriges sådant det var för 300 år sedan, kan göra det här - inte i en oklar spegel utan ansikte mot ansikte.

Utgiven efter Uppsala-handskriften med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars Hol (2009)

Beskrivning

Utgiven efter Uppsala-handskriften med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter av Lars Hol (2009)

Nr 46. ISBN 978-91-977365-8-9

Den kortvariga stormakten Sverige behövde olika rikslikare att rätta sig efter. Kungarna Carl XI och Carl XII insåg detta och män villiga att skriva samman dem trädde fram. En av dem Jesper Swedberg (1653-1735) trodde sig om att ensam stå för det mesta av arbetet. Han fick dock finna sig i att hjälpligt samsas med medarbetare vid tillkomsten av 1695 års psalmbok och Carl XII bibel (1703). Därmed hade riket fått de böcker som kunde skapa kyrklig enhet.

Man ville bringa reda i det svenska språket. Haqvin Spegel skrev Glossarium-Sveo-Gothicum eller Swensk-Ordabook och fick den tryckt 1712. Jesper Swedberg började med en svensk grammatik, Schibboleth, tryckt 1716. Sedan ville han överträffa kollegan med sin egen Swensk Ordabok, som han arbetade på till sin död. Han redovisade här hela den svenska ordskatten, högt och lågt, fackspråk och alldagsspråk, så fullständigt han förmådde.

Den som vill möta den karolinska tiden, Sveriges sådant det var för 300 år sedan, kan göra det här - inte i en oklar spegel utan ansikte mot ansikte.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram