Författare: 
Ingemar Magnusson
Rea!

Guds sånglärka

Det ursprungliga priset var: 210 kr.Det nuvarande priset är: 150 kr.

Denna essä ger en bred presentation av den mångsidige Paul Nilsson. I Guds sånglärka återges också ett stort antal alster ur Nilssons rika produktion av psalmtexter, profana prosa och diktning.

Beskrivning

109 Guds sånglärka - Fakta och fria tankar kring den västgötske sångarprästen Paul Nilsson, 1866-1951. Ingemar Magnusson. 2021

ISBN 978-91-86681-54-8

De flesta känner till adventshymnen Sions dotter lyft din panna och fastlagspsalmen Se vi gå upp till Jerusalem. Textförfattare är den västgötske prästen Paul Nilsson. Han kunde också titulera sig kyrkoherde, regementspastor och extra ordinarie hovpredikant.

Paul Nilsson ägnade stor möda åt att förnya den svenska psalmboken, genom egna alster och genom urvalsförslag. Utöver dessa plikter ägnade han sig åt att leda sångkörer och att skriva dikt och prosa. Han var patriotisk nationalromantiker som hyllade det svenska och det västgötska.

Denna essä ger en bred presentation av den mångsidige personen Paul Nilsson. I Guds sånglärka återges också ett stort antal alster ur Nilssons rika produktion av psalmtexter, profana prosa och diktning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram