Författare: 
Andreas Johannis Prytz

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644

60 kr

Andras Johannis Prytz. Red. Johhny Hagberg (2019).
ISBN 978-91-86681-39-5

En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland …

Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, landshövdingen och kommendanten H. Johan Hindrickson Rytter avlidit.

Beskrivning

95. Andreas Johannis Prytz. Red. Johhny Hagberg (2019).
ISBN 978-91-86681-39-5

En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland …

Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, landshövdingen och kommendanten H. Johan Hindrickson Rytter avlidit i Göteborg den 18 januari ”om Morgonen emellan 5 och 6. Åhr 1644” och han fördes den 25 januari till sitt uppförda gravrum vid Levene kyrka för att där vila till uppståndelsens dag.

Det Rytterska gravkoret hade byggts kort före ägarens död 1644. Det var ett av åtminstone ett tjugotal adliga gravkor som uppfördes invid kyrkor i Skaraborg. Det Rytterska gravrummet fick vara kvar till 1887, då det revs. Platsen för gravkoret iordningställdes 1937 genom Skaraborgs regementes försorg. På den stora porträttgravstenen i grå kalksten, återfinns makarna Rytter avbildade tillsammans med sina fem barn.

För Andreas Prytz (1590-1655) var denna begravningspredikan en av många som han författade. Han var vid denna tid superintendent i Göteborg där han 1629 blev kyrkoherde och stiftets andre superintendent. Prytz blev 1647 utsedd till biskop i Linköpings stift. Han avled i Norrköping den 7 april 1655, och är begravd i Linköpings domkyrkas kor.

Stavningen av Johan Hindrickson Rytter varierar i artiklarna, som det också gjorde på 1600-talet. Vi har valt att behålla en varierande stavning.

Professorn i kyrkohistoria vid Lunds universitet Anders Jarlert, antikvarien vid Västergötlands museum Robin Gullbrandsson, kyrkoherde Markus Hagberg och professor Bo Theutenberg medverkar med artiklar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram