Författare: 
Gunno Brynolph Bluterius

En kort och enfaldig utfärdspredikan över fru Margaretha Lilia

60 kr

Gunno Brynolph Bluterius (1646). Red Johnny Hagberg, 2017.

En kort och enfaldig utfärdspredikan [.....] är ett mycket sällsynt tryck. Det faksimil som återges i denna utgåva är kanske det enda som finns bevarat efter den predikan som hölls den 22 mars 1646 då Fru Margaretha Lilia blev utläst på Bryne gård i Järpås. Predikan är extra intressant då den rör en kvinna som är bosatt på den västgötska landsbygden och som i övrigt inte lämnade efter sig några direkta historiska notiser.

Beskrivning

Nr 91. Gunno Brynolph Bluterius (1646). Red Johnny Hagberg, 2017.

En kort och enfaldig utfärdspredikan [.....] är ett mycket sällsynt tryck. Det faksimil somåterges i denna utgåva är kanske det enda som finns bevarat efter den predikan som hölls den 22 mars 1646 då Fru Margaretha Lilia blev utläst på Bryne gård i Järpås. Predikan är extra intressant då den rör en kvinna som är bosatt på den västgötska landsbygden och som i övrigt inte lämnade efter sig några direkta historiska notiser.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram