Författare: 
Per-Axel Wiktorsson

En annan uppfattning

240 kr

En hyllningsskrift till Per-Axel Wiktorsson på 85-årsdagen den 16 mars 2022. Boken består av ett urval av 15 texter ur Wiktorssons produktion, vilka nytrycks i lätt redigerad form tillsammans med två nyskrivna bidrag. Ett tack riktas till professor Dick Harrison vars inledning är en sann hyllning åt forskaren och vetenskapsmannen Per-Axel Wiktorssons idoga arbete.

Artikelnr: 111 Kategorier: , ,

Beskrivning

Nr 111. (2022). ISBN 978-91-86681-56-2

En hyllningsskrift till Per-Axel Wiktorsson på 85-årsdagen den 16 mars 2022.

Boken består av ett urval av femton texter av Wiktorsson som nytrycks i lätt redigerad form tillsammans med två nyskrivna bidrag.

Genom boken hedras den man som sedan 2003 i artiklar, antologier och textutgivningar på ett fantastiskt sätt varit en hängiven medarbetare i det kulturarbete som  bedrivs inom ramen för Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie och Föreningen för Västgötalitteratur. Utgivningen sker samma år som Föreningen för Västgötalitteratur firar 60 år och Skara stiftshistoriska sällskap 30 år.

Ett tack riktas också till professor Dick Harrison vars inledning också är en sann hyllning åt forskaren och vetenskapsmannen Per-Axel Wiktorssons idoga arbete.

Per-Axel Wiktorsson är sedan 2005 hedersledamot i Skara stiftshistoriska sällskap.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram