Författare: 
Arne Jernelöv

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning?

120 kr

Boken är fylld med berättelser om hur människor i vår tid har upplevt rösten från Gud. Det är kärnfulla berättelser eftersom de förklarar hur individer förändrat sina liv. För erfarna själavårdare är vittnesbörd om djupgående erfarenheter av det gudomliga inte särskilt häpnadsväckande. De berättas varje dag fast sällan offentligt då religionerna alltmer hänvisas till privatzonens hemliga rum.

Beskrivning

Arne Jernelöv med textbidrag av Mikael Mogren och Anna-Lisa Sundevik (2012)

ISBN 978-91-86681-12-8

Boken är fylld med berättelser om hur människor i vår tid har upplevt rösten från Gud. Det är kärnfulla berättelser eftersom de förklarar hur individer förändrat sina liv. För erfarna själavårdare är vittnesbörd om djupgående erfarenheter av det gudomliga inte särskilt häpnadsväckande. De berättas varje dag fast sällan offentligt i ett Europa där religionerna alltmer hänvisas till privatzonens hemliga rum.

Alltsedan aposteln Paulus föll till marken på Damaskusvägen är den kristna kyrkans historia fylld av människor vars tillvaro blivit förvandlad genom extraordinära erfarenheter. Ett exempel är Birgitta Birgersdotter hustrun till Närkes lagman som skrivits in i historien som Heliga Birgitta. Hon tillhör den erkända skaran av människor som upplevt Gudsingripanden. Ytterst få vet vi namnet på av alla som står i det ledet.

I denna bok möter du även människor utanför den kristna tron som förmedlar erfarenheter som liknar de kristnas. Rösten från Gud uppfattas som lika verklig och skärpan i tilltalet är densamma, oavsett mottagarens böneriktning. Det som från den stunden tar sin början anger värdet i det inträffade.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram