Författare: 
Roland Rahn (2013)

Forna kyrkor i Skara pastorat

240 kr

Ämnet för denna bok är forna kyrkor i Skara pastorat. Med forna kyrkor avses kyrkor som rivits därför att en ny kyrka byggts på samma plats som den gamla, eller en ny kyrka byggts på ny plats och den gamla kyrkan därefter rivits. Boken beskriver 24 tidigare kyrkor inom det nuvarande pastoratets gränser. Författaren Roland Rahn (1921-2016) lade ner en stor del av sin tid och kraft på att forska om kyrkohistoriska inventarier. Forna kyrkor i Skara pastorat blev hans sista arbete och det överlämnades av författaren till Skara Stiftshistoriska sällskap några år före hans död.

Artikelnr: 115 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Roland Rahn (2013). 2022. ISBN: 978-91-86681-60-9

Ämnet för denna bok är forna kyrkor i Skara pastorat. Med forna kyrkor avses kyrkor som rivits därför att en ny kyrka byggts på samma plats som den gamla, eller en ny kyrka byggts på ny plats och den gamla kyrkan därefter rivits. Boken beskriver 24 tidigare kyrkor inom det nuvarande pastoratets gränser. I inventeringen omnämns också de fall där två har kyrkor raserats, och en ny gemensam kyrka byggts för två socknar, som exempelvis Bjärka och Härlunda, som blev Bjärklunda. I boken ingår en kortare redogörelse för övriga forna, förmodade men inte dokumenterade kyrkor och kapell.

Det låg mycket detektivarbete bakom inventeringen av de forna kyrkorna från författarens sida. Den kunskap som ges väcker nyfikenhet och lust att besöka de platser som beskrivs. Boken är rikt illustrerad och har kompletterats med drönarbilder från kyrkplatserna. Viss uppdatering av materialet har också skett, exempelvis rörande inventarier som har flyttats och församlingsnamn som har ändrats. Nytt bildmaterial har tillförts från Skara pastorats inventarieförteckning. Även övrig tilläggsfotografering har gjorts i viss mån. Skara domkyrkas första kyrkobyggnad behandlas inte i författarens material. Det återstår att ta fram en bok om domkyrkans historia där det fortfararande finns mycket som är outforskat.

Hård pärm, rikt illustrerad, 285 sidor. Drönarfoton: Patrik Borgenhard.


Om författaren

Roland Rahn (1921-2016) lade ner en stor del av sin tid och kraft på att forska om kyrkohistoriska inventarier. Bland annat forskade han kring medeltida Mariabilder och märkligt kyrksilver i Skara stift, vilket resulterade i böcker utgivna år 2002 och 2011 i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie. Rahn hade också en poetisk ådra och utgav dikter. Boken Forna kyrkor i Skara pastorat blev hans sista arbete och det överlämnades av författaren till Skara Stiftshistoriska sällskap några år före hans död.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram