Författare: 
Otfried Zaika

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar.

120 kr

Reformationen gjorde församlingssången populär. Bara några få år efter att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom omkring 1530 även i Sverige andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen ”Then Swenska Psalmeboken”.

Beskrivning

Nr 87. Otfried Zaika. 2016. ISBN 978-91-86681-31-9

Reformationen gjorde församlingssången populär. Bara några få år efter att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom omkring 1530 även i Sverige andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen ”Then Swenska Psalmeboken”.

Psalmboken brukades inte bara i kyrkan utan också för den privata andakten och i vardagslivet. Den gick ofta i arv, vilket resulterade i att de flesta böckerna med tiden blev helt sönderlästa. För några år sedan upptäcktes dock ett närmast fullständigt exemplar av Then Swenska Psalmeboken 1582.

Denna utgåva gör hela detta verk – inklusive kalendarium,medicinska råd om åderlåtning m m – tillgängligt i transkriberad form, utförd av Anita Eldblad, Uppsala. Inledning och kommentar är skrivna av Otfried Czaika, sedan 2013 professor i kyrkohistoria vid Det teologiske meninghetsfakultet i Oslo. Den omfattande kommentaren belyser inte bara själva objektet – det unika exemplaret – utan också den svenska psalmhistorien på 1500-talet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram