Författare: 

Riksmarsken Kagg - Hans anor, levnad och död

150 kr

(2020).
ISBN 978-91-86681-49-4
ISBN 978-91-519-3030-5

I denna antologi möter vi en av stormaktstidens viktiga personer – Fältmarskalken och Riksmarsken, greve Lars Kagg. Begravningspersonalierna visar på hans anor, hans levnad, död, och de berättar om hans begravningsprocession.

Denna antologi utges som ett samarbete mellan de båda stiftshistoriska sällskapen i Skara och Strängnäs stift.

Artikelnr: 104 Kategorier: , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

Nr 104 (2020).
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie: nr 104. ISBN 978-91-86681-49-4
Strängnäs stiftshistoriska sällskaps skrifter ISBN 978-91-519-3030-5

I denna antologi möter vi en av stormaktstidens viktiga personer – Fältmarskalken och Riksmarsken, greve Lars Kagg. Han föddes den 1 maj 1595 på Källstorp, Örslösa socken i Västergötland, och avled den 19 november 1661 på godset Fjällskefte i Floda socken i Södermanland.
Kagg gifte sig 1628 med Agneta Ribbing, dotter till riksrådet Lindorm Pedersson Ribbing. Äktenskapet blev barnlöst och Kagg slöt således själv sin
grevliga ätt vid sin död. Han är begravd i det Kaggska gravkoret i Floda kyrka. Även detta gravkor ges en beskrivning i boken.

Begravningspersonalierna som upprättades i samband med hans begravning
visar på hans anor, hans levnad, död, och de berättar om hans begravningsprocession. De är från början beskrivna i ett dokument med rubriken Hans Sahlig Höch Grefflig Excellenz Herr Richs Marskens Höch Wälborne Grefwe Larss Kaggz Personalia och Lijck Proces Anno 1662. den 8 Iunii Ifrån Sankt Jacob och till Ridder holms Kyrckio Uthi Stockholm. Dokumentet återges här transkriberat, kommenterat och i faksimil.

De olika porträtt som är bevarade av Kagg kommenteras och återges i bild liksom andra släktrelaterade porträtt och föremål från Fjällskäfte. I en artikel kommenteras särskilt stormaktstidens retorik utifrån begravningsdokumentet.

Då Kagg genom sitt liv förenar både det västgötska och det sörmländska utges denna antologi i samarbete med de båda stiftshistoriska sällskapen i Skara och Strängnäs stift.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram