Författare: 
Red: Robin Gullbrandsson

Ovan valven

240 kr

Ovan valven handlar om timmermanskonst, arkitektur och historia i västsvenska kyrkor. Boken är en sammanställning av den förstudie och inventering av medeltida kyrkotaklag som genomfördes inom Göteborgs stift åren 2016 till 2018. Fyrtiotre takstolskonstruktioner beskrivs och illustreras och kompletteras med spridningskartor. Utöver detta innehåller boken artiklar om medeltida taklag, spår av hantverkare och traditioner, konstruktiv geometri och om hur vi kan bevara kyrkvindarnas värden.

Artikelnr: 902 Kategorier: ,

Beskrivning

– Medeltida kyrkvindar i Göteborgs stift

ISBN 978-91-979581-3-4. Red Robin Gullbrandsson (2020)

Sverige har alltid varit ett land av träbyggande. Det mesta som byggdes på landsbygd och i städer fram till andra världskriget var i trä. Och det mesta som är äldre än ett par, trehundra år finns inte längre kvar. Träkonstruktioner brinner ner, de skadas av röta och insekter. De är också lättare att riva, flytta och bygga om än stenkonstruktioner. Krig, kristider och bränder har satt sina spår. Trots det har medeltida taklag av trä överlevt på förvånansvärt många svenska kyrkvindar.

Nu när träbyggandet i Sverige börjar ta fart igen kanske dessa mäktiga och synnerligen hållbara taklag som denna bok handlar om kan få inspirera och därmed bidra till att nya slitstarka konstruktioner kan stå under lång tid och till och med återanvändas.

Ovan valven handlar om timmermanskonst, arkitektur och historia i västsvenska kyrkor. Boken är en sammanställning av den förstudie och inventering av medeltida kyrkotaklag som genomfördes inom Göteborgs stift åren 2016 till 2018. Fyrtiotre takstolskonstruktioner beskrivs och illustreras och kompletteras med spridningskartor. Utöver detta innehåller boken artiklar om medeltida taklag, spår av hantverkare och traditioner, konstruktiv geometri och om hur vi kan bevara kyrkvindarnas värden.

Projektet har bedrivits tvärvetenskapligt i samarbete med antikvarier från de regionala museerna, dendrokronologer och hantverksforskande timmermän. Finansieringen har skett genom kyrkoantikvarisk ersättning, Västarvet och Göteborgs stift. Redaktör och artikelförfattare är byggnadsantikvarie Robin Gulllbrandsson, Västergötlands museum. Övriga artikelförfattare är timmermännen Mattias Hallgren och Karl-Magnus Melin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram