Författare: 
Red. Robin Gullbrandsson

Klangrum

240 kr

Red. Robin Gullbrandsson (2017).
ISBN-978-91-86681-37-1.

Orglar i Skara stift. I boken skildrar nio författare det västgötska orgellandskapets framväxt och särdrag. Därtill har 15 orglar från olika tider runt om i stiftet spelats in. Rikt illustrerad bok + CD.

Beskrivning

Orglar i Skara stift. Red. Robin Gullbrandsson (2017). ISBN-978-91-86681-37-1.

Musiken har alltid varit en oumbärlig del av kyrkan. Inget annat instrument är så intimt förknippat med kyrkorummet som piporgeln. Som musikinstrument är det unikt med sina stora uttrycksmöjligheter.

I boken skildrar nio författare det västgötska orgellandskapets framväxt och särdrag. Därtill har 15 orglar från olika tider runt om i stiftet spelats in med organist Anders Börjesson, Mariestad, på orgelpallen och Erik Sikkema som tekniker. Det har blivit en välmatad CD på 76 minuter med orgelklanger från fyra sekler där varje orgel får briljera.

Orglarna på cd:n
Anders Börjesson spelar på orglar i
Kölingared
Fänneslunda-Grovare
Yllestad
Norra Vånga
Tådene
Österplana
Skånings-Åsaka
S:t Nicolai (läktare och kor)
Bäck
Saleby
Härja
Skara domkyrka
Fredriksbergskyrkan, Falköping

Bokens innehåll:
Carl Johan Bergsten: Vad är en orgel?
Carl Johan Bergsten och Inga-Kajsa Christensson: Orgelinventeringen i Skara stift
Dag Edholm:  Orglar i Skara domkyrka
Dag Edholm:  Magnus Gabriel de la Gardie och hans orgelbyggen i Skara stift 
Dag Edholm: Fasadpiporna i Varvs kyrka - stiftets äldsta 
Axel Unnerbäck:  En domkyrkoorgel i Kölingared
Robin Gullbrandsson:  Orglar av Stockholmsskolan
Robin Gullbrandsson: Två östgötar i Västergötland - Wistenius och Strömblad
Robin Gullbrandsson:  ”af en besynnerlig lust och åhoga” - far och son Ewerhardt som orgelbyggare 
Pelle Räf: Och somt föll på kalkanten
Jan H Börjesson: Göteborgsskolan - en västsvensk orgelbyggartradition
Dag Edholm:  ”Guds hus til prydnad och kyrkosången till förbättring” - Provinsiellt orgelbyggeri 
Jan H Börjesson:  Senromantikens giganter - Åkerman och Setterquist 
Karl Nelson: C A Härngren och orgelbyggartraditionen i Lidköping
Dag Edholm: Smedmans orgelbyggeri
Pelle Räf: Varnhems organister
Reibjörn Carlshamre: Poul-Gerhard Andersens domkyrkoorgel i Skara
Robin Gullbrandsson: Tystande pipor - magasinerade orglar
Karin Nelson: Postludium - Orgeln idag och i morgon

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram