Författare: 
Petrus Canisius

Katolikernas lilla katekes

120 kr

Petrus Canisius (1579/80)
Red. Johnny Hagberg (2017)
ISBN 978-91-86681-33-3

I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes.

Beskrivning

Nr 89. Petrus Canisius (1579/80).  Red Johnny Hagberg (2017)
ISBN 978-91-86681-33-3

I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska (1579/80). Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers lilla katekes (1567) och kan ses som en motreformatorisk skrift. Men den bör också ses i ett vidare pedagogiskt sammanhang, den syftade till att ge baskunskaper i kristen tro.

I samband med reformationsminnet 2017 är det relevant att jämföra Canisius katekes med Luthers, men också att uppmärksamma de svenska katolikerna och dess förhoppningar innan Sverige definitivt ble4v ett lutherskt land, 1593. Därigenom får vi en klarare förståelse för denna komplexa brytningstid i svensk historia.

Skara stiftshistoriska sällskap utger nu katekesen i modern bearbetning. Jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala, har skrivit inledning och kommentarer till katekesen samt tecknat ett porträtt av Canisius.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram