Författare: 
Gunno Brynolphi Blutherus

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

60 kr

Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är tryckt för Skara stift och dess innehåll ger oss en god bild av vad som förkunnades vid prästmötet. Temat är Treenigheten.

Artikelnr: 078 Kategorier: ,

Beskrivning

Gunno Brynolphi Blutherus (1644). Red Johnny Hagberg (2014). Nr 78. ISBN: 978-91-86681-21-0.

Gunno Brynolphi Blutherus (1609-1657) föddes i Ör och blev efter studier i Skara, Uppsala, Groningen och Rostock så småningom kyrkoherde i Ör, prost över hela Dal samt riksdagsman för Skara stift.

Blutherus' prästmötespredikan är intressant då den förmodligen är den första som är tryckt för Skara stift och dess innehåll ger oss en god bild av vad som förkunnades vid prästmötet. Temat är Treenigheten och skriften är återgiven i faksimil samt i transkription av Anita Eldbladh. I introduktionen beskriver professor Anders Jarlert prästmötenas funktion.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram