Författare: 
Ritwa Herjulfsdotter

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…”

120 kr

Ritwa Herjulfsdotter (2019).
ISBN 978-91-86681-40-1

Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samling i Göteborg.
De 62 ringarna är inköpta eller skänkta till museet och har i flera fall en dokumenterad historia och proveniens.

96 sidor, rikt illustrerad och med hårda pärmar.

Beskrivning

Nr 96. Ritwa Herjulfsdotter (2019). ISBN 978-91-86681-40-1

Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samling
Materialet i denna bok är fingerringar ur en samling på Röhsska museet i Göteborg. De 62 ringarna är inköpta eller skänkta till museet och har i flera fall en dokumenterad historia och proveniens.

De flesta bär symboler hämtade från kristen tro och tradition; Kristus, Påskalammet och Jungfru Maria liksom Maria och Johannes vid Jesu kors (kalvariemotiv) är avbildningar som förekom under medeltiden och återfinns på flera av ringarna.

Några av dem utstrålar makt och pondus både vad gäller tyngd och utförande och har förmodligen burits av en kyrklig dignitär. För samtliga gäller att ringen har hört ihop med ägaren på ett särskilt sätt. Samma innebörd har ringar idag. Förlovnings- och vigselringar, liksom vapenringar eller ordensringar. De berättar om samhörighet med en människa, en släkt eller en grupp. Ringen är en identitetsbärande symbol.

Bokens titel är hämtad ifrån Höga visan i Gamla testamentet. Ringarna är professionellt fotograferade var för sig och återges med en beskrivande text som sätter in dem i ett sammanhang. Åldersmässigt spänner de från högmedeltid fram till 1500-talet.

Det finns medeltida ringar i många av de svenska museernas samlingar men de är tyvärr ofta bristfälligt redovisade och har hittills rönt liten uppmärksamhet från forskare. Få känner till att Röhsska museet förvaltar en intressant samling medeltida ringar. Nu blir dessa här presenterade med i både bild och beskrivning. På detta sätt träder både ett kyrkligt och profant bruk från medeltiden fram och får sin förklaring.

Författaren, fi l. dr Ritwa Herjulfsdotter, är etnolog och  historiker. Fotograf är Carl Oliver Ander. Boken ingår i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie som n:o 96, omfattar 96 sidor, rikt illustrerad och med hårda pärmar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram