Författare: 
Lars Skytte

Den heliga pilgrimsfärden

90 kr

Skytte konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden. Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt författarskap och undervisning.

Beskrivning

Lars Skytte. (Utgiven 2014). Nr 80. ISBN 8-91-86681-24-1.

Lars Skytte (1610-1696) var född i Nyköping. Efter akademiska studier och utländska studieresor blev han svensk ambassadör i Portugal år 1641. Skytte konverterar till katolska kyrkan 1647 och upptas i franciskanorden. Efter teologiska studier prästvigs han inom orden och kommer att ägna sig åt författarskap och undervisning.

Skyttes konversion var en stor internationell skandal sett ur svenskt perspektiv. I början av 1653 kallas han till Rom dit drottning Kristina efter abdikationen anlänt 1655, till henne dedicerar han sin bok Peregrinatio sancta Den heliga pilgrimsfärden. I denna redogör han bland annat för sitt teologiska tänkande och val av livsväg.

Resterande del av livet vistas Skytte i Rom. Under en period är han rådgivare/själasörjare åt drottning Kristina. Han fortsätter också sitt teologiska författarskap och undervisar i teologi inom franciskanorden, samt har ett ganska stort internationellt och nordiskt kontaktnät.

Skyttes bok är kulturhistoriskt viktig och har aldrig tidigare översatts till svenska eller något annat modernt språk. Den utges i samarbete med Vatikanbiblioteket. För översättning svarar dr Johnny Strand, för inledning och kommentarer professor Magnus Nyman. För redigering svarar Monica Hedlund, Margareta Murray-Nyman och sällskapets ordförande Johnny Hagberg. Boken omfattar 196 sidor och är rikt illustrerad.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram