Webbshop

Viking Age

1 produkt

Skara stift under 100 år 1917-2017

175 kr

Biskopspaketet

800 kr 500 kr

En kort och enfaldig utfärdspredikan över fru Margaretha Lilia

50 kr

Ein Leben für das Land des Massenelends

100 kr

Riksmarsken Kagg - Hans anor, levnad och död

200 kr 100 kr

Fredrik Kjellander - en omtalad präst i Skara stift

50 kr

Matrikel för Skara Trivial Schola (1749-1809)

400 kr

Fornsvenska legendariet

300 kr

Ovan valven

200 kr

Söderling - en västsvensk orgelbyggarfamilj

100 kr

Några Wijsor om Antichristum [1536]

100 kr

Mariestads lagbok 1597

200 kr

”Ha mig som en signetring vid ditt hjärta…”

100 kr 50 kr

Bilder av tron

100 kr

En utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter till Levene och Bestorp 1644

50 kr

Din egen Anne-Margrethe

100 kr

Klangrum

200 kr 150 kr

Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona

50 kr

Katolikernas lilla katekes

100 kr

Mellan Liljan och sjöbladet 2:1

200 kr 150 kr

Biblia Pauperum - målningarna i Husaby kyrka

100 kr

Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentar.

100 kr

”…dessa synnerligen otacksamma främlingar…”

50 kr

Breviarium Scarense

250 kr

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor

100 kr

Skrivare i det medeltida Sverige

450 kr 250 kr

Vad domprosten från Skara fick höra - Berättelsen om Ingrid av Skänninge

100 kr

Den heliga pilgrimsfärden

100 kr

Jehova juvante concio synodalis - Prästmötespredikan Skara 1644

50 kr

Vägen mot bekännelsen

100 kr

Skara stift 1000 år

100 kr

Haquin Spegel - en antologi

100 kr

Som spindeln i nätet

100 kr

Agneta Conradi Mattsson

Bishop Osmund: A Missionary to Sweden in the Late Viking Age

100 kr

Sveno Jacobi - Boksamlaren, biskopen, teologen

100 kr

Förvaltare av Guds brokiga nåd

50 kr

Biskop Osmund

100 kr

Talade Gud till oss - eller var det bara inbillning?

100 kr

Västgötadelen av Peringskiölds Monumenta Sveo-Gothorum

200 kr

Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor

100 kr

Hospitalen i Skara stift

50 kr

Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift

50 kr

Äldre Västgötalagen

250 kr

Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska Församlingarne i Ryska riket

50 kr

Mission i förändring

100 kr

Compendium doctrinae coelestis – Kompendium om den himmelska läran

100 kr

Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar j then Christeligha Läron

100 kr

Föregångare

50 kr

Kungsljus

100 kr

Magnus Haraldsson och hans samtid

100 kr

Swensk ordabok

200 kr

Jean Gersons Ars moriendi - Om konsten att dö

100 kr

Den långa vägen

100 kr

Kyrkliga förhållanden bland svenskarna i Reval

50 kr

Tills du återupprättat helgedomarna

50 kr

Vår Frus Tider - Horae de Domina

150 kr

Jesper Swedberg - en antologi

100 kr

Ett fönster mot den himmelska kyrkan

100 kr

Huvudbaner och anvapen inom Skara stift.

200 kr

Skaramissalet

300 kr 200 kr

Avlatsbreven från Västgötadelen av Skara stift

100 kr

Föregångare

50 kr

Hielp Maria

100 kr

Ora et Labora

100 kr

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift

50 kr

Biskopen och törntaggen

100 kr

Biskopsporträtt i Skara stift

100 kr

Medeltida Mariaskulpturer i Skara stift

100 kr

Törnekronans samfund 1951-2001

50 kr

Flämslätt genom ett halvt sekel

50 kr

Skara stift genom 1000 år

100 kr

Västgötapräster (Minnesteckningar)

100 kr

Enchiridion

100 kr

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg

100 kr

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram