Nyheter

Präst mellan öst och väst - och mycket mer i senaste medlemsbladet

12 januari, 2014
Medlemsblad nr 4 2013 rymmer tjugo sidor intressanta artiklar och notiser om stiftshistoriska händelser och nyutgivna böcker. Bland annat står […]
Läs mer

Biskop Sven Jacobis boksamling under lupp

10 november, 2013
Via inträngande bok- och kyrkohistoriska analyser fördjupar och omprövar professor Otfried Czaika i en ny bok bilden av Sven Jacobi, […]
Läs mer

Bra uppslutning på bokmässan i Göteborg

8 oktober, 2013
Under mässans fyra dagar kom en ansenlig ström av besökare till montern och utbudet av böcker rönte intresse. På lördagen […]
Läs mer

Medlemsblad nr 3 2013 utgivet

14 september, 2013
I medlemsbladet berättas bland annat om medeltida murar i Kållered, capsule sensationellt fynd i Marka, kungligt besök i Varnhem samt […]
Läs mer

Nya minnesteckningar utkomna

14 september, 2013
Trettio präster, order  sinsemellan mycket olika som människor men med ett gemensamt uppdrag att i ord och handling representera Guds närvaro […]
Läs mer

Mariaväxter i folktron

22 juli, 2013
Mitt under sommarens frodigaste blomningstid utger sällskapet en bok om mariaväxter och deras betydelse i folktron och folkmedicinen från medeltiden och längre fram i historien. […]
Läs mer

Sällskapet medverkar på bokmässan i Göteborg

13 juni, 2013
Boka redan nu in ett besök i monter D03:12 på Bokmässan i Göteborg den 26-29 september 2013! Då presenterar vi […]
Läs mer

Boken om biskop Osmund utgiven på svenska

13 juni, 2013
Skara stiftshistoriska sällskap har uppdragit åt den engelska forskaren och latinisten Janet Fairweather att undersöka händelser kring Osmund för att […]
Läs mer

Medlemsblad nr 2 2013 utgivet

13 juni, 2013
Medlemsbladet innehåller denna gång artiklar om Bo Ramviken, physician om Britt G Hallqvists författarskap, om perspektiv på den medeltida mariakulten […]
Läs mer
1 11 12 13

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram