Nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor

19 december, 2021

Nu kommer uppföljaren till boken ”Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor”. Följ med på upptäcktsfärd ovan kyrkvalven!
Som en fördjupning av Skara stifts inventeringar av medeltida kyrktak och klockstaplar har ett tiotal västgötska kyrkor
undersökts under 2020–2021. Författare är Robin Gullbrandsson, Mattias Hallgren och Anton Hansson.

Arkeologen, timmermannen och dendrokronologen har med sina olika perspektiv gått samman att skärskåda de
månghundraåriga timmerkonstruktionerna. De finner många spår av hur medeltidens timmermän arbetade, vilka resurser de hade till sitt förfogande och vilka verktyg de använde. Vindar och torn speglar kyrkobyggnadernas skiftande öden, såsom brukande, förfall, ombyggnader och bränder. Konstruktionerna väcker också frågor om hur kyrkobyggarnas kunskaper och nätverk såg ut. Hur mycket är europeiskt allmängods och hur mycket är spår av äldre skandinaviska byggnadstraditioner? Det är frågor som författarna försöker besvara i denna studie. Till webbutiken

Nyhetskategorier

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram